Disclaimer

Anda kena memahami bahawa produk Waimii Health adalah minuman untuk kesihatan dan tidak merupakan ubat-ubatan. Sila rujuk doktor anda jika menghadapi atau mengalami penyakit untuk siasatan lebih rapi.